harmonikář.eu

Oslavy,firem. večírky,zabíjačky,
Masopusty,,Máje,ale i v DS
s kolegou Kráťou /tuba/v pojetí
ucelené dvojky Pivoň a Rumoň
Repertoár :od dechovek,lidovky,
jedová chýše,Hašlera,Šlapeto,
Nohavicu,Matušku,Suchého
Ceny přijatelné Přijedu za vámi
kamkoli v čr
607 480 576 sii@seznam.cz